Vorozhba: Abfahrt und Ankunft
Fahrplan.guru ist Partner von Marco Polo
Sa, 31.07.

Fahrplan fürVorozhba

D 45LJ

Lisitschansk

17:00
Vorozhba
17:00
Belopole
17:12
887KJ

Fastiv 1

17:22
Vorozhba
17:22
Babakovka
17:34
D 46DJ

Uzhhorod

17:59
Vorozhba
17:59
Putiwl
18:29
780DJ

Sumi

20:56
Vorozhba
20:56
Belopole
21:04
780OJ

Sumi

20:56
Vorozhba
20:56
Belopole
21:04
779DJ

Vinnytsia

06:30
Vorozhba
06:30
Putiwl
06:55
779OJ

Vinnytsia

06:30
Vorozhba
06:30
Putiwl
06:55
D 22LJ

Kharkiv-Pas

06:57
Vorozhba
06:57
Sumi
07:47
D 22SH

Kharkiv-Pas

06:57
Vorozhba
06:57
Sumi
07:47